DISCLAIMER

The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it is/has been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If you are not the intended recipient, you are requested to inform Vakantieinkroatie.nl of this by telephone (phone number: +31 (0)85 007 07 04 immediately, and to destroy the original e-mail communication. Vakantieinkroatie.nl shall not be liable for the correct and complete transmission of the contents of a transmitted e-mail, or for any delay in its receipt.
This e-mail message does not create any contractual obligations for Vakantieinkroatie.nl Chamber of commerce 69697795

DISCLAIMER

De informatie in deze e-mailcommunicatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon / rechtspersoon aan wie deze is / zijn verzonden en omdat deze informatie van persoonlijke of vertrouwelijke aard kan zijn, mag deze op grond van de wet, overeenkomst of voorschriften niet openbaar worden gemaakt. Indien iemand anders dan de beoogde ontvanger deze e-mailcommunicatie zou ontvangen of in bezit zou krijgen, is hij / zij niet gerechtigd deze te lezen, verspreiden, vrijgeven of dupliceren. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht om Vakantieinkroatie.nl daarvan onmiddellijk telefonisch van op de hoogte te stellen (telefoonnummer: +31 (0) 85 007 07 04 en om de originele e-mailcommunicatie te vernietigen.) Vakantieinkroatie.nl zal niet aansprakelijk zijn voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van een verzonden e-mail, of voor enige vertraging in de ontvangst ervan.
Dit e-mailbericht schept geen enkele contractuele verplichting voor Vakantieinkroatie.nl Kamer van Koophandel 69697795