Algemene voorwaarden 

 

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken via welk platform (hierna te noemen de ‘Website’) dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.
Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online accommodatiereserveringsservice van de website zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door Vakantieinkroatie.nl  en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden.

 1. Definities
  “Vakantieinkroatie.nl”, “wij”, “we” of “onze” houdt in Vakantieinkroatie.nl, een éénmanszaak welke geen aansprakelijkheid aanvaardt, maar te allen tijde alles in het werk zal stellen om klachten en/of problemen zo goed mogelijk af te handelen naar haar mogelijkheden. Bij het aangaan van een overeenkomst accepteert u deze voorwaarden volgens het Nederlands recht. Vakantieinkroatie.nl heeft haar kantoor aan de Lunersingel 119, 5245 CA, Rosmalen, Nederland.
  “Platform” houdt in de (mobiele) website en app waar de Service beschikbaar, eigendom is van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door Vakantieinkroatie.nl.
  “Diensten” houdt in de online reserveringsservice (waaronder de facilitering van betalingen) van verschillende producten en diensten die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld door Leveranciers op het Platform.
  “Leverancier” houdt in de aanbieder van accommodaties (bijv. hotel, motel, appartement, B&B), (pret)parken, attracties, musea, sightseeingtours, cruises, trein- en busreizen, transfers, touroperators, verzekeringen, en welke andere reis- of gerelateerd(e) product of dienst dan ook die van tijd tot tijd beschikbaar voor reservering wordt gesteld op het Platform.
 2. Reikwijdte van onze service
  Via dit Platform bieden wij (Vakantieinkroatie.nl  en haar geaffilieerde (distributie)partners) een online platform aan waar Leveranciers hun producten en diensten voor reservering kunnen adverteren, en waar bezoekers van het Platform dergelijke reserveringen (te weten de reserveringsservice) kunnen maken. Als u een reservering maakt via Vakantieinkroatie.nl, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de Leverancier bij wie u reserveert of een product of dienst (zoals van toepassing) afneemt. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de Leverancier; wij zullen de gegevens van uw reservering naar de betreffende Leverancier(s) sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de Leverancier.
  De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze Diensten is gebaseerd op de informatie die de Leveranciers ons verschaffen. De Leveranciers krijgen daarom toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van ons Platform of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke Leverancier is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op ons Platform wordt getoond. Ons Platform is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van enige Leverancier (of zijn faciliteiten, locatie, producten of diensten) die beschikbaar wordt gesteld.
  Onze Diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, reserveringen, tickets, producten of diensten dan ook die op ons Platform worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.
 3. Prijzen, doorgestreepte prijzen en Besteprijsgarantie
  De prijzen op ons Platform zijn zeer concurrerend. Alle kamerprijzen gelden per kamer voor uw gehele verblijf en alle prijzen worden getoond inclusief btw/omzetbelasting en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op ons Platform of in de bevestigingsmail. Ticketprijzen gelden per persoon of groep en zijn afhankelijk van geldigheid zoals aangeduid op het ticket, indien van toepassing. De Leverancier kan in het geval van kosten voor no-show of annulering, de van toepassing zijnde toeslagen en belastingen (waaronder toeristen-/stadsbelasting) in rekening brengen. De accommodatie kan in het geval van een toeslag voor no-show of annulering, de van toepassing zijnde belastingen in rekening brengen, alsmede de volledige huursom.
  Soms zijn er via ons Platform goedkopere tarieven beschikbaar voor een specifiek(e) verblijf, product of dienst. Er kunnen echter speciale voorwaarden en beperkingen gelden bij deze door de Leveranciers beschikbaar gestelde prijzen, bijvoorbeeld niet-annuleer baar en niet-restitueer baar. Gelieve de relevante product-, service- en reserveringsvoorwaarden aandachtig door te nemen voor dergelijke voorwaarden voordat u een reservering maakt.
  Deze doorgestreepte prijs getoond voor kamers is gebaseerd op de twee-na-hoogste huidige prijs van de Leverancier voor uw product of dienst met dezelfde reserveringsvoorwaarden in een periode van 30 dagen rond uw gekozen incheckdatum (15 dagen voor, en 15 dagen na uw incheckdatum; indien er minder dan 15 dagen tot uw incheckdatum zijn, dan gebruiken we na uw incheckdatum zoveel dagen als nodig, om tot een totaal van 30 dagen te komen). Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken, gebruiken we altijd dezelfde reserveringsvoorwaarden (bijv. maaltijden, annuleringsvoorwaarden en kamertype). Dit houdt in dat u dezelfde kamer krijgt voor een lagere prijs, in vergelijking met andere incheckdata in dezelfde periode.
  Wij willen dat u de laagst mogelijke prijs betaalt voor uw verblijf bij een accommodatie. Als u op het internet, na via ons gereserveerd te hebben, uw accommodatie tegen dezelfde voorwaarden voor een lagere prijs vindt, dan kunt u contact met ons opnemen. Dit houdt niet in dat wij uw prijs zullen verlagen.

Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.
Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven.

 1. Privacy en cookies
  Vakantieinkroatie.nl respecteert uw privacy. Meer hierover kun u in onze privacy voorwaarden teruglezen.
 2. Gratis
  Onze Diensten zijn niet gratis. Wij bedingen voor u een scherpe prijs bij de verhurende partij en zullen hier 10% vergoeding over heffen. Deze 10% zorgt er voor dat wij onze diensten kunnen blijven aanbieden aan zowel afnemer als de aanbieder van een accommodatie. Ondanks deze 10% vergoeding kunnen wij nog steeds een van de scherpste dan wel de scherpste prijzen aanbieden.
 3. Creditcard of betalen via uw bank
  Bepaalde Leveranciers bieden de mogelijkheid, indien van toepassing en indien beschikbaar, om reserveringen (gedeeltelijk of geheel, zoals vereist in de betalingsvoorwaarden van de accommodatie) tijdens het boekingsproces rechtstreeks aan de Leverancier te betalen, door middel van een veilige online betaling (voor zover dit wordt ondersteund door uw bank). Voor bepaalde producten en diensten faciliteert Vakantieinkroatie.nl, naar keuze van de Leverancier (Vakantieinkroatie.nl zal nooit als verkoper handelen of fungeren). De betaling wordt veilig verwerkt door een derde partij, en wordt rechtstreeks van uw credit-/debitcard of bankrekening naar de rekening van Vakantieinkroatie.nl overgemaakt. Elke op deze manier gefaciliteerde betaling aan de Leverancier zal in elk geval een betaling vormen van (een deel van) de boekingsprijs die door u voor het betreffende product of de dienst in de eindafrekening (bevrijdende betaling) van een dergelijke (gedeeltelijke) opeisbare prijs, en u kunt deze betaalde gelden niet terugvorderen.
  Voor bepaalde (niet-terugbetaalbare) tarieven of speciale aanbiedingen kan het voorkomen dat Leveranciers eisen dat de betaling onmiddellijk gerealiseerd wordt via directe overmaking (‘wire transfer’) of met een creditcard of debetkaart, en dat daarom uw creditcard mogelijk wordt gepreautoriseerd of belast (soms zonder mogelijkheid tot terugbetaling) op het moment dat de reservering gemaakt wordt. Controleer de (reserverings)gegevens van het product of de dienst van uw keuze zorgvuldig om er zeker van te zijn of dergelijke voorwaarden bestaan, voor u overgaat tot het maken van uw reservering. U vrijwaart Vakantieinkroatie.nl van enige aansprakelijkheid voor (toegestane, (vermeende) niet toegestane of verkeerde) belasting door de Leverancier en/of Vakantieinkroatie.nl en u zult geen claim of reclaimering leggen op enig bedrag voor welke geldige of geautoriseerde belasting door de Leverancier en/of Vakantieinkroatie.nl dan ook (met inbegrip van tarieven met vooruitbetaling, no-shows en belastbare annulering) van uw creditcard of debetkaart.
  In geval van fraude of het ongeoorloofde gebruik van uw creditcard door derden, zullen de meeste banken en creditcardmaatschappijen het risico dragen en u schadeloos stellen voor alles wat in rekening wordt gebracht ten gevolge van dergelijke fraude of misbruik. Er wordt daarbij in sommige gevallen een bedrag in mindering gebracht (meestal een bedrag van EUR 50 of gelijkwaardig in uw lokale valuta). Als uw creditcardmaatschappij of uw bank dit bedrag bij u in mindering brengt vanwege ongeoorloofde transacties die het gevolg zijn van een reservering gemaakt via ons Platform, dan betalen wij dit bedrag terug tot een maximale hoogte van EUR 50 (of gelijkwaardig in uw lokale valuta). Om hierop aanspraak te maken, dient u eerst de fraude aan uw creditcardmaatschappij te rapporteren (conform de door hun gehanteerde regels en procedures hieromtrent) en daarna onmiddellijk contact met ons op te nemen via e-mail (Ivana@Vakantieinkroatie.nl). In de onderwerpregel van uw e-mail schrijft u ‘credit card fraude’. Wij vragen u om een bewijs te verstrekken van het in mindering gebrachte bedrag (bijv. een kopie van de voorwaarden van de creditcardmaatschappij). Deze schadevergoeding geldt uitsluitend voor reserveringen per creditcard die gemaakt zijn via de beveiligde server van Vakantieinkroatie.nl en indien het ongeoorloofde gebruik van uw creditcard het gevolg is van fouten of nalatigheid van onze kant en niet het gevolg is van een fout uwerzijds tijdens het gebruik van de beveiligde server.
 4. Vooruitbetaling, annulering, no-show en de kleine lettertjes
  Door het maken van een reservering bij een Leverancier via het platform van Vakantieinkroatie.nl, gaat u akkoord met de relevante annulerings- en no-showvoorwaarden van die Leverancier, en alle aanvullende (leverings)voorwaarden van de Leverancier die van toepassing kunnen zijn op uw reservering of uw verblijf (met inbegrip van de kleine lettertjes van de Leverancier en de van toepassing zijnde huisregels van de Leverancier), inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de accommodatieverstrekker (de  annulerings, leverings- en no-showvoorwaarden kunnen worden verkregen bij de desbetreffende accommodatieverstrekker). De algemene annulerings- en no-showvoorwaarden van elke Leverancier zijn beschikbaar op de informatiepagina’s van de Leverancier en dient u zelf te controleren alvorens een overeenkomst aan te gaan. Houd er rekening mee dat bepaalde tarieven of speciale aanbiedingen niet gewijzigd of geannuleerd kunnen worden. De Leverancier kan in het geval van een no-show of annulering de van toepassing zijnde toeristenbelasting in rekening brengen. Gelieve voordat u reserveert de (reserverings)gegevens van het product of de dienst van uw keuze aandachtig door te lezen voor dergelijke voorwaarden. Let op: een reservering die betaling of aanbetaling (geheel of gedeeltelijk) vereist, kan worden geannuleerd (zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing) voor zover het/de desbetreffende (resterende) bedrag/bedragen niet volledig geïnd kan worden op de relevante betaaldatum die overeenkomt met de betaalvoorwaarden van de Leverancier en de reservering. De voorwaarden betreffende annulering en vooruitbetaling kunnen per kamertype verschillen. Wij verzoeken u om de kleine lettertjes zorgvuldig te lezen (onder het kamertype of onderaan de pagina van de Leverancier op ons Platform) en ook de belangrijke informatie in uw reserveringsbevestiging, want hierin kunnen aanvullende voorwaarden staan die door de Leverancier toegepast kunnen worden (bijv. met betrekking tot leeftijden van de gasten, borg, niet-restitueerbare tarieven/extra toeslagen bij groepsboekingen, extra bedden/geen gratis ontbijt, toelating van huisdieren, geaccepteerde creditcards). Te late betaling, een verkeerde bank, bankpas of creditcardgegevens, een ongeldige creditcard/debetkaart of onvoldoende tegoed op uw kaart zijn voor uw eigen rekening en is op eigen risico. U heeft geen recht op enige terugbetaling van een (niet-restitueerbaar) vooruitbetalingsbedrag, tenzij de Leverancier akkoord gaat of dit vermeldt in de (vooruit)betalings- en annuleringsvoorwaarden.
  Voor het bekijken, wijzigen of annuleren van uw reservering verwijzen wij naar uw bevestigingsmail. Daarin vindt u de relevante instructies. Houd er rekening mee dat kosten in rekening kunnen worden gebracht voor uw annulering en dat vooruitbetalingen mogelijk niet worden terugbetaald als dit overeenkomt met de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de accommodatieverstrekker. Wij raden u aan om de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de accommodatieverstrekker zorgvuldig te lezen voordat u uw reservering gaat maken. Vergeet ook niet om uw betalingen tijdig te doen, mocht dat vereist zijn.
  Als u een late of vertraagde aankomst heeft op de incheckdatum of de volgende dag pas aankomt, zorg er dan voor dat u dit (tijdig/direct) communiceert met de Leverancier, zodat zij weten hoe laat ze u kunnen verwachten en u een annulering van uw reservering of kosten voor een no-show voorkomt. Onze klantenservice kan u indien nodig assisteren met het op de hoogte stellen van de Leverancier. Vakantieinkroatie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw verlate aankomst of annulering of door de Leverancier in rekening gebrachte no-showkosten.
 5. (Verdere) correspondentie en communicatie
  Met het afronden van een reservering stemt u ermee in dat u (i) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort voor uw aankomstdatum, met informatie over uw bestemming alsook bepaalde informatie en aanbiedingen (inclusief aanbiedingen van derden als u zich actief heeft aangemeld voor deze informatie) die relevant zijn voor uw reservering en uw bestemming, en (ii) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort na uw verblijf in de accommodatie waarin u wordt uitgenodigd om het formulier voor gastenbeoordelingen in te vullen. Bekijk ons privacy- en cookiesbeleid voor meer informatie over hoe we contact met u op kunnen nemen.
  Vakantieinkroatie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele communicatie met de Leverancier op of via haar platform. U kunt geen rechten ontlenen aan alle verzoeken aan, of de communicatie met de Leverancier, of (alle vormen van) de ontvangstbevestiging van elk bericht of verzoek. Vakantieinkroatie.nl kan niet garanderen dat elk verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) ontvangen/gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd wordt door de Leverancier.
  Om naar behoren uw reservering te kunnen voltooien en deze te beveiligen, dient u uw juiste e-mailadres te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde e-mailadressen of foutieve telefoon- of creditcardnummers (en hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te verifiëren).
  Iedere eis jegens of klacht gericht tegen Vakantieinkroatie.nl of met betrekking tot de Service dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de geplande dag van gebruik van het product of de service (bijv. uitcheckdatum). Iedere eis of klacht die na de periode van 30 dagen wordt ingediend, kan geweigerd worden en de eiser zal zijn recht op enige compensatie (van schade of kosten) verliezen.
  Wegens het voortdurend bijwerken en wijzigen van prijzen en beschikbaarheid raden we u ten zeerste aan om screenshots te maken bij het maken van de reservering om uw positie (indien nodig) te ondersteunen.
 6. Ranking, programma voor aanbevolen partners, sterrenclassificatie en gastenbeoordelingen
  De standaardinstelling van de sortering van de Leveranciers op ons Platform is ‘Aanbevolen’ (of iets van gelijke strekking) (de “Standaardsortering”). Voor uw gemak bieden wij ook andere manieren aan om de Leveranciers te sorteren. De Standaardsortering komt tot stand via een volledig geautomatiseerd sorteringssysteem (algoritme) en is gebaseerd op meerdere criteria, die niet alleen de populariteit van een Leverancier onder bezoekers meeneemt, maar ook rekening houdt met de klantenservicegeschiedenis en bepaalde data die gerelateerd is aan boekingen (aantal boekingen, annuleringen, conversiepercentage etc.). Het op tijd betalen van de commissie door een Leverancier en het commissiepercentage zijn ook opgenomen in het algoritme; dit zijn echter twee van de vele (maar zeker niet leidende) factoren in de Standaardsortering.
  Vakantieinkroatie.nl biedt een programma aan voor aanbevolen accommodaties in bepaalde steden en regio’s. Leveranciers die voldoen aan de voorwaarden voor het programma voor aanbevolen accommodaties en deze ook handhaven worden bij de sorteeroptie “Aanbevolen” eerder getoond dan andere Leveranciers voor de relevante stad/regio. Aanbevolen Leveranciers worden gemarkeerd met een grote ster en als tegenprestatie voor deze hoge ranking betaalt de aanbevolen Leverancier een hogere commissie. Alleen Leveranciers die voldoen aan bepaalde kwalificatiecriteria en deze ook behouden kunnen hiervoor in aanmerking komen.
  De sterren die gebruikt worden voor accommodaties die geen hotels zijn (bijv. bed & breakfasts) worden anders bepaald dan bij hotels.
  Het ingevulde gastenformulier kan (a) worden geüpload naar de pagina van de betreffende Leverancier op ons Platform met als enig doel om (toekomstige) klanten op de hoogte te stellen van uw mening over het serviceniveau en de kwaliteit van de Leverancier, en kan (b) door Vakantieinkroatie.nl naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt (bijv. voor marketing, reclame of verbetering van onze service) op ons Platform of soortgelijke platforms voor sociale media, nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, apps of andere kanalen die eigendom zijn van, aangeboden worden door, gebruikt worden door of beheerd worden door Vakantieinkroatie.nl. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen. Het gastenbeoordelingsformulier dient te worden beschouwd als een vragenlijst en er worden geen verdere (commerciële) aanbiedingen, uitnodigingen of speciale premies aangeboden.
 7. Disclaimer
  Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).
  Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen andere dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de Leveranciers die via ons Platform beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de Leverancier of andere zakenpartner aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van ons Platform, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de Leverancier of iedere andere zakenpartner (medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.
  U gaat er mee akkoord dat de Leverancier te alle tijden verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over de totale kamerprijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de Leverancier kosten in rekening heeft gebracht) voor uw kamer, product, of dienst, of dat wij diegenen zijn die de betaling van de (kamer/reserverings)prijs faciliteren. Vakantieinkroatie.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de (kamer-/reserverings)prijs aan de relevante belastingautoriteiten. Vakantieinkroatie.nl zal nooit als verkoper voor welk(e) product of dienst op het Platform dan ook handelen of fungeren.
  Door foto’s/afbeeldingen naar ons platform te uploaden (bijvoorbeeld in aanvulling op een beoordeling), getuigt u, verzekert u en accordeert u dat u in het bezit bent van het auteursrecht over de foto’s/afbeeldingen en stemt u ermee in dat Vakantieinkroatie.nl de geüploade foto’s/afbeeldingen mag gebruiken op zijn (mobiele) website en apps, en in (online/offline) promotiemateriaal en publicaties en op elke andere wijze die Vakantieinkroatie.nl naar eigen inzicht gepast acht. U geeft Vakantieinkroatie.nl het niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke, eeuwigdurende recht en de licentie om de foto’s/afbeeldingen te gebruiken, te reproduceren, te laten reproduceren, te tonen, te distribueren, te sublicentiëren, te communiceren en deze beschikbaar te maken op elke andere wijze die Vakantieinkroatie.nl naar eigen inzicht gepast acht. Door deze foto’s/afbeeldingen te uploaden, neemt degene die de afbeelding(en) uploadt de volledige juridische en morele verantwoordelijkheid voor elke en alle juridische claims die door derden (omvattende, maar niet beperkt tot accommodatie-eigenaren) worden gemaakt ten gevolge van de publicatie en en het gebruik van deze foto’s/afbeeldingen door Vakantieinkroatie.nl. Vakantieinkroatie.nl is niet de eigenaar van de geüploade foto’s/afbeeldingen en zal deze niet onderschrijven. De waarachtigheid, geldigheid en recht op het gebruik van alle foto’s/afbeeldingen ligt bij de persoon die de foto geüpload heeft en is niet de verantwoordelijkheid van Vakantieinkroatie.nl. Vakantieinkroatie.nl verwerpt elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de geplaatste foto’s. De persoon die de foto’s geüpload heeft, garandeert dat de foto’s/afbeeldingen geen virussen, Trojaanse paarden of geïnfecteerde bestanden zullen bevatten. Ook zullen de foto’s/afbeeldingen niet van pornografische, illegale, obscene, beledigende, verwerpelijke of ongepaste aard zijn, of inbreuk maken op de rechten van derden (intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of privacy). Elke foto/afbeelding die niet aan de eerdergenoemde criteria voldoet, zal niet worden geplaatst en/of kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden verwijderd/gewist door Vakantieinkroatie.nl.
 8. Intellectuele eigendomsrechten
  De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op ons, of gebruikt wordt door ons Platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op ons Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van Vakantieinkroatie.nl , haar leveranciers of providers.
  Vakantieinkroatie.nl behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) het Platform waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van gasten en vertaalde teksten) en u heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat u (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud (inclusief beoordelingen van gasten) zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op het Platform of (vertaald) inhoud of gastbeoordelingen zou bezitten, wijst u toe, draagt u over en stelt u hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan Vakantieinkroatie.nl. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).
 9. Diversen
  Voor zover toegestaan door de wet zullen deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter voorgelegd in ‘s-Hertogenbosch, Nederland.
  In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.
 10. Over Vakantieinkroatie.nl en de ondersteunende ondernemingen.
  De online accommodatie-reserveringsservice wordt verzorgd door Vakantieinkroatie.nl , een éénmanszaak welke geen aansprakelijkheid aanvaardt, maar te allen tijde alles in het werk zal stellen om klachten en/of problemen zo goed mogelijk af te handelen naar haar mogelijkheden. Bij het aangaan van een overeenkomst accepteert u deze voorwaarden volgens het Nederlands recht. Vakantieinkroatie.nl heeft haar kantoor aan de Lunersingel 119, 5245 CA, Rosmalen, Nederland.
  Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 69697795 Ons BTW-nummer is NL213529750B01.